Почтовые индексы

Объекты

Название районных,городских акиматов

Индексы

Абай

Арал

120104

Абылай

Кармакшы

120503

Айдарлы

Сырдария

120601

Акарык

Жалагаш

120201

Акбасты

Арал

120105

Акжар

Кармакшы

120504

Акжарма

Сырдария

120602

Аккошкар

Жалагаш

120202

Аккум

Жалагаш

120203

Акмая

Шиели

120704

Аксай

Жалагаш

120204

Аксу

Жалагаш

120205

Аксуат

Казалинск

120402

Актан батыр

Казалинск

120403

Актобе

Кармакшы

120505

Алгабас

Шиели

120705

Алдашбай Ахун

Кармакшы

120506

Алмалы

Шиели

120706

Амангельды

Сырдария

120603

Аманоткель

Арал

120106

Арал

Центр Аральского района

120100

Аралкум

Арал

120107

Аралсульфат

Арал

120108

Абдигаппар

Жанакорган

120301

Айтеке би

Центр Казалинского района

120400

Айтеке би-1

Казалы

120401

Байкенже

Жанақорған

120302

Балаби

Шиели

120708

Басыкара

Казалы

120404

Байгеқум

Шиели

120707

Бекарыстан би

Казалы

120405

Бекбаулы

Арал

120109

Бекежанов

Шиели

120709

Бесарык

Жанакорган

120303

Бесарык

Сырдария

120604

Бидайколь

Шиели

120710

Бозколь

Казалы

120407

Боген

Арал

120110

Сад Буланбая

Шиели

120711

Бирлик

Жанакорган

120304

Бирлик

Казалы

120406

Енбекши

Шиели

120712

Жалагаш

Центр Жалагашского района

120200

Жалагаш

Арал

120111

Жанадария

Жалагаш

120206

Жанажол

Кармакшы

120507

Жанкожа батыр

Казалы

120408

Жанакала

Кармакшы

120508

Жанакорган

Центр Жанакорганского района

120300

Жаңаталап

Жалагаш

120207

Жахаев

Шиели

120713

Жосалы

Центр Кармакшинского района

120500

Иырколь

Кармакшы

120509

Ілиясов

Сырдария

120605

Іңкардария

Сырдария

120606

ІІІ Интернационал

Кармакшы

120514

Келинтобе

Жанакорган

120307

Коммунизм

Казалы

120412

Кокшокы

Жалагаш

120209

Казалы

Казалы

120409

Калжан Ахун

Сырдария

120607

Камысты бас

Арал

120112

Кандоз

Жанақорған

120305

Каракеткен

Жалагаш

120208

Каратерең

Арал

120113

Қаратобе

Жанакорган

120306

Каукей

Казалы

120410

Кодаманов

Шиели

120714

Кожабакы

Казалы

120411

Кожакент

Жанакорган

120308

Куандария

Кармакшы

120510

Кызыл жулдыз

Кармакшы

120511

Кызылжар

Арал

120115

Кызылорда

Облсатной центр, город

120000

Макпалколь

Жалагаш

120211

Мадениет

Жалагаш

120210

Мырзабай Ахун

Жалагаш

120212

Октябрь

Сырдария

120608

Озгент

Жанакорган

120309

Оркендеу

Казалы

120414

Примов

Казалы

120413

Саксаульск

Арал

120116

Сейфуллин

Сырдария

120609

Старый Талап

Жанакорган

120310

Сунақ ата

Жанакорган

120311

Сулутобе

Шиели

120715

Такырколь

Жанакорган

120312

Тан

Жалагаш

120213

Тартогай

Шиели

120716

Теликоль

Шиели

120717

Теренозек

Центр Сырдарьинского района

120600

Токабай

Арал

120117

Токмагамбет

Сырдария

120610

Тугискен

Жанакорган

120313

Томенарык

Жанакорган

120314

Туретам

Кармакшы

120513

Турмагамбет

Кармакшы

120512

Шаган

Сырдария

120611

Шалкия

Жанакорган

120315

Шаменов

Жалагаш

120214

Шиели

Центр Шиелийского района

120700

Шижага

Арал

120118

Ширкейли

Сырдария

120612

  • Дата публикации: 04.10.2017 06:00
  • Дата изменения: 05.10.2017 16:05
  • Просмотры: 7046
20-летие Астаны
Интересное
Получали ли Вы услуги на портале электронного правительства?
Опрос населения

Календарь событий